Smart Sensor Systems AS

Logo for Smart Sensor Systems liggende

Produkter:

iBridge – et smart sensorbasert system

Vi har utviklet iBridge, en liten og smart sak, som inneholder et flerfunksjons sensorbasert system som kommuniserer sensordata via 4G til vår skyløsning. Den kan benyttes med batteri, og kobles til de fleste type givere/sensorer.

Med iBridge er du alltid i forkant

iBridge er spesialdesignet for bruk sammen med strekklapper, og til måling av spenninger i form av strekk eller kompresjon, sprekkdannelser, forskyvning av masse og ras, vekt, trykk, vibrasjon, vinkel, moment, temperatur, væskenivå og fukt.

Med innebygget akselerometer og temperaturgiver er dette en meget anvendelig multifunksjonslogger.

Enheten er enkel å montere på ulike materialer og underlag, og kan flyttes og gjenbrukes etter behov.

Batterikapasiteten kan tilpasses bruksområder og kundespesifikke behov. Direkte tilkopling av sensorer gjør denne multifunksjons loggeren enkel å montere uten kabling og strømtilkobling.

iBridge leveres med kommunikasjon til en intelligent skybasert programvare for konfigurasjon og lagring av måledata. Her får du tilgang på effektive data 24/7, eller data direkte inn i bedriftens ERP system.

en_GB